Курманжа́н-да́тка (кирг. Курманжан Датка; 1811 — 1 февраля 1907) — киргизский государственный и военный деятель, предводительница и ...

  ru.wikipedia.org

«Манас» эпосу бир эле кылымдын же бир эле доордун көркөм эстелиги эмес. Эпосто ... КЫПЧАК УРУУСУ КАЙТПАЙ МЕНЕН ТООМАНБАЙ КУРМАНБЕК ...

  students.com.kg

9 Янв 2017 ... "Манас" эпосу кыскача презентация. Адиятулла ... Курманбек баатыр освободитель Ферганской долины от джунгаров - Duration: 8:06.

  www.youtube.com

Мындан сырткары Жусуп Мамайдын варианты боюнча: «Курманбек», «Эр ... Жусуп Мамай 1990-жылы Үрүмчү шаарында өткөрүлгөн «Манас» эпосу ...

  ky.wikipedia.org

12 Янв 2016 ... Тизер к фильму "Жаныл Мырза", 2015, Нурбек Болотов.

  www.youtube.com

Манас (кирг. Манас) — крупнейший киргизский эпос и имя его главного героя — богатыря, объединившего кыргызов. «Манас» включён в список ...

  milli-firka.org

"Манас" эпосу:башаттары, эволюциясы [Текст] : монография / М. Борбугулов. ..... Курманбек (эпос) [Текст] : толукталып экинчи басылышы / Асанбай ...

  jasulib.org.kg

В героической поэме «Курманбек»88 рассказывается о борьбе киргизского ... Жусупбеков Асанбай. Курманбек. Эпос. - Жалал-Абад: Типография СБ.

  www.dslib.net

Э́пос (др.-греч. ἔπος — «слово», «повествование», «стих») — род литературы (наряду с лирикой и драмой), героическое повествование о прошлом, ...

  ru.wikipedia.org

Мамлекеттик символдор · Администрациялык-аймактык бөлүнүш · Тарых · Ажайып жайлары · Мамлекеттик сыйлыктар · "Манас" эпосу · Конституция.

  www.president.kg

«КУРМАНБЕК” эпосу Орто Азия, Могол хандыгы, казак, ногой элдеринин тарыхында «калмак доору” аталып, эл эсинде, оозеки чынармалыгында катаал кезең катарында бааланган...

  students.com.kg

Кыргыздардын кенже эпосторунун бири "Курманбек" ары трагедиялуу, ары жарык чыгарма. Бекеринен атактуу Реми Дор аны назиктик менен каардуулук...

  sputnik.kg

"Курманбек" баатырлык эпосунун электрондук китеби.

  bizdin.kg

«Курманбек» эпосу – көп варианттуу, ички кудурети, идеясы, сюжеттик өзгөчөлүгү менен айырмаланган чыгармалардын бири. Анын арианттары биринен бири айырмаланып, окшошпой...

  tyup.net

"Курманбек баатыр" эпосу. Көпчүлүк изилдөөчүлөр кыргыз эпосторунда тарыхый адамдар сүрөттөлөт деп белгилешет. Ал эми “Эр Солтоной”, “Эр Эшим”, “Курманбек” сыяктуу эпикалык чыгармалардын окуялары кыргыздар калмак-жуңгар баскынчыларына баш көтөрө баштаган...

  ky.wikipedia.org

«Курманбек» эпосу– көп варианттуу, ички кудурети, идеясы, сюжеттик өзгөчөлүгү менен айырмаланган чыгармалардын бири. Анын арианттары биринен бири айырмаланып...

  www.wikiwand.com

Страница с текстом из Курманбек баатыр: под исполнением Неизвестен. Курманбек баатыр: Кыргыз кыпчак элимдин, Кырылган өчүн албасам. Кырчылдашып калмакка, Кызыл кыргын...

  webkind.ru

Кыргыз элинин эпикалык мурасынын анталогиясы: Тууганбай Абдиевдин аткаруусундагы "Курманбек" дастаны. BIZDIN.KG | Кыргызча кинолор...

  www.youtube.com

Бесплатная загрузка Курманбек Баатыр Баяны Mp3.

  mp3goo.ru

Мировые новости: